Tobias Stiftelsen har till ändamål att stödja forskningen kring dels stamcellstransplantationer, dels sjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.

Stöd
Stiftelsen


Bankgiro
901-0042

Postgiro
90 10 04-2

Tobias Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992. Deras arbete bidrog starkt till att Sverige fick ett nationellt stamcellsregister.

Nyheter

Årsredovisningen finns nu publicerad. Läs mer här.

2017-11-21
Ny styrelse 21 nov 2017
2016-09-16
Tobias Priset 2016
Foto: Markus  Marcetic/Kungl. Vetenskapsakademien 2016. Foto: Markus Marcetic/Kungl. Vetenskapsakademien 2016.

Tobias Priset, som instiftats av Tobias Stiftelsen och utdelas av Kungliga Vetenskapsakademien, utgörs av ett årligt forskningsanslag på två miljoner kronor under fem år plus ett personligt belopp på 100.000 kronor. Den 9 november 2016 utdelades det femte Tobias Priset på vetenskapsakademien av dess preses Christina Moberg till universitetslektor David Bryder, Lunds universitet.