Tobias Stiftelsen har till ändamål att stödja forskningen kring dels stamcellstransplantationer, dels sjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.

Tobias Priset, som instiftats av Tobias Stiftelsen och utdelas av Kungliga Vetenskapsakademien, utgörs av ett årligt forskningsanslag på två miljoner kronor under fem år plus ett personligt belopp på 100.000 kronor.

Stöd
Stiftelsen


Bankgiro
901-0042

Plusgiro
90 10 04-2

Tobias Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992. Deras arbete bidrog starkt till att Sverige fick ett nationellt stamcellsregister.

Aktuellt
TV4 Nyhetsmorgon

Tobias Stiftelsen medverkade i TV4 Nyhetsmorgon den 10 maj 2018. Se hela klippet här

Tobiasstiftelsens 25-jubileum
I samband med Tobias Stiftelsens 25-årsjubileum togs en jubilemsskrift fram om Tobias Stiftelsens historia med uppnådda resultat och framtida perspektiv vad gäller stamcellstransplantationer.