Tobias Stiftelsen har till ändamål att stödja forskningen kring dels stamcellstransplantationer, dels sjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.

Tobias Priset, som instiftats av Tobias Stiftelsen och utdelas av Kungliga Vetenskapsakademien, utgörs av ett årligt forskningsanslag på två miljoner kronor under fem år plus ett personligt belopp på 100.000 kronor.

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.

Tobias Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992. Deras arbete bidrog starkt till att Sverige fick ett nationellt stamcellsregister.

Anslagutlysning
Utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation. Läs mer.

TV4 Nyhetsmorgon
Tobias Stiftelsen medverkade i TV4 Nyhetsmorgon den 10 maj 2018. Se hela klippet här

Tobiasstiftelsens 25-jubileum 2018
I samband med Tobias Stiftelsens 25-årsjubileum togs en jubilemsskrift fram om Tobias Stiftelsens historia med uppnådda resultat och framtida perspektiv vad gäller stamcellstransplantationer.