Tobias Stiftelsen har till ändamål att stödja forskningen kring dels stamcellstransplantationer, dels sjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.
 

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.

Tobias Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992. Deras arbete bidrog starkt till att Sverige fick ett nationellt stamcellsregister.

Anslagutlysning
Utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation. Läs mer.

Årsredovisning 2019
Senaste årsredovisningen finns att läsa här 

TV4 Nyhetsmorgon
Tobias Stiftelsen medverkade i TV4 Nyhetsmorgon den 10 maj 2018. Se hela klippet här

Tobiasstiftelsens 25-jubileum 2018
I samband med Tobias Stiftelsens 25-årsjubileum togs en jubilemsskrift fram om Tobias Stiftelsens historia med uppnådda resultat och framtida perspektiv vad gäller stamcellstransplantationer.