Forskningsprojekt 2018

Donationsprofessur
Tobias Stiftelsen har donerat en professur i stamcellsforskning till Karolinska Institutet. Donationen är avsedd att täcka baskostnaderna för professuren i minst 15 år. Till innehavare av denna professur utsågs den 1 juni 2001 professor Jonas Frisén.

Tobias Priset
En ny inriktning av Tobias Stiftelsens forskningsstöd från 2008 har beslutats. Ett nytt pris – Tobias Priset – har skapats och Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag att utse pristagaren. Tobias Priset består av ett personligt pris på 100 000 kronor samt ett forskningsanslag om 2 miljoner kronor per år i maximalt 5 år.

Tobias Priset har tilldelats:
2008 Professor Katarina Le Blanc, Karolinska Universitetssjukhuset.
2009 Professor Stefan Karlsson, Lunds Universitet.
2011 Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet.
2014 Professor Sten Eirik Jacobsen,  Karolinska Institutet och
2016 Docent David Bryder, Lunds Universitet.

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.