Bone Marrow Donors Worldwide
BMDW är en internationell organisation som omfattar 51 benmärgsregister från 37 länder och 29 register över stamceller från navelsträng från 19 länder.

Tobias Registret
Tobias Registret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller.

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett forskningsintensivt universitet. Större delen av budgeten på 6,5 miljarder kronor går till forskning. Karolinska Institutets forskare står för omkring 45 procent av den statsfinansierade medicinska forskningen i Sverige.

Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap, samt stärka deras inflytande i samhället.

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.