Årsredovisning

Här har du möjligheten att ta del av vår årsredovisning. Vi eftersträvar så minimala administrativa kostnader som möjligt för att utnyttja alla bidrag till fullo och till rätt ändamål.

 

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042

Plusgiro
90 10 04-2