Styrelsen

Nuvarande styrelsemedlemmar (valda till 2019-06-30)

Professor Bo Angelin
Instutionen för medicin, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
 e-mail bo.angelin@ki.se

Professor Anita Aperia
Instutionen för kvinnors och barns hälsa, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Karolinska Institutet, 171 76 Stockholm
 e-mail anita.aperia@ki.se

Professor Jan Lindsten (ordförande)
Instutionen för molekylär medicin, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm
 e-mail jan.lindsten@outlook.com

Professor Erling Norrby
Kungliga Vetenskapsakademien, 104 05 Stockholm
 e-mail erling.norrby@kva.se

Fru Gunilla Storch
 e-mail g.storch@telia.com

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042

Postgiro
90 10 04-2