Styrelse


Professor Jonas Frisén (ordförande)
 e-mail jonas.frisen@ki.se

Bolagsanalytiker Nina Bönnelyche
 e-mail nina@bonnelyche.com

Professor Klas Kärre
 e-mail klas.karre@ki.se

Leg. Barnmorska Elisabeth Storch
 e-mail elisabeth.storch@gmail.com

Professor Anna Wedell

 e-mail anna.wedell@ki.se

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.