Styrelse

Nuvarande styrelsemedlemmar (valda till 2019-06-30)

Professor Bo Angelin (ordförande)
 e-mail bo.angelin@ki.se

Ekonomie magister Nina Bönnelyche
 e-mail nina@bonnelyche.com

Professor Jonas Frisén
 e-mail jonas.frisen@ki.se


Professor Klas Kärre
 e-mail klas.karre@ki.se

Leg. Barnmorska Elisabeth Storch
 e-mail elisabeth.storch@gmail.com

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.