Årsredovisning

Här har du möjligheten att ta del av vår årsredovisning. Vi eftersträvar så minimala administrativa kostnader som möjligt för att utnyttja alla bidrag till fullo och till rätt ändamål.

 

Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042


Plusgiro
90 10 04-2
------------

För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravnings-byrån.